Στοιχεία Εταιρείας και Επικοινωνίας

                           Olea 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ    007315301000

Αριθμός Μητρώου Προμηθευτή    1865/14

Α.Φ.Μ  054045778  Δ.Ο.Υ  ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ

 

Καυκάσου 176, Ανω Κυψέλη, Αθήνα, 11363

Τηλ. 210 86 74 692 

e-mail:   info@oleapharm.gr    olea.ath@gmail.com